Początki

Tereny wokół Zwaag i Blokker są znane od dawna z uprawy owoców. Rodzina Besseling od ponad 90 lat żyje i pracuje w tym zachodnio-fryzyjskim regionie, w sektorze warzywno – owocowym. Od początku działalności, rodzina Besseling była świadoma znaczenia jakości technologii przechowywania i dlatego już w początkach lat 50 zbudowano pierwsze chłodnie wyposażone w urządzenia chłodnicze. Logiczną konsekwencją było zainteresowanie przechowywaniem w warunkach kontrolowanej atmosfery i w rezultacie skonstruowanie w roku 1965 pierwszej płuczki CO2. Bardzo duże zainteresowanie plantatorów tym urządzeniem doprowadziło w roku 1987 do powstania Besseling Agri-Technic BV. W roku 2009 nazwa została zmieniona na Besseling Group BV.

Besseling Group w tym czasie stała się firmą specjalizującą się w praktycznie każdym aspekcie kontroli klimatu. Firma obecnie dostarcza szeroki zakres urządzeń do wysokiej jakości instalacji na całym świecie, skupiając się na potrzebach każdego klienta.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego biuletynu.