Ethyleenontleder

Ethyleengas wordt door fruit en groenten geproduceerd en versnelt de groei, ontwikkeling, rijping en veroudering van het product. Sommige fruitsoorten, zoals bijvoorbeeld kiwi’s, zijn extreem gevoelig voor ethyleen. De Besseling ethyleenontleder verwijdert dit schadelijk ethyleengas snel en gemakkelijk. Zo behoudt uw product de eeuwige jeugd.

De ethyleenontleder bestaat uit twee kolommen met elk een warmteopslagmedium, een katalysator, verwarmingselementen en één ventilator. Om en om wordt per kolom koelcellucht omhoog geleid en opgewarmd. De lucht wordt vervolgens door het katalysatorbed geleid waar het ethyleengas wordt afgebroken. Tenslotte wordt de luchtstroom door het tweede katalysatorbed geleid, waar het resterende ethyleen wordt afgebroken en de lucht weer wordt afgekoeld.

Met de Besseling ethyleenontleder kan een ethyleenniveau van 1 ppb (0,0000001%) worden bereikt zonder gebruik te maken van chemische middelen. Daarmee is dit proces uitermate milieuvriendelijk. Door de herwinning van warmte en het nauwkeurig beheersen van de optimale temperatuur verbruikt de ontleder een minimale energie.

Specificaties ethyleenontleders (English)

Bedankt voor het aanmelden op onze nieuwsbrief.