Dezynsekcja przy pomocy KA

Dla przechowywanych surowców insekty są szkodnikami. Przez obniżenie poziomu tlenu w gazoszczelnej komorze z regulowaną temperaturą, możemy osiągnąć ich 100% eliminację. Ten proces jest zabójczy dla insektów ale dla składowanych produktów jest nietoksyczny i nie wpływa negatywnie na same produkty.

Taki sposób dezynsekcji może byc zastosowany do;

  • kakao;
  • tytoniu;
  • soji;
  • ryżu;
  • zbóż;
  • oraz wielu innych produktów.

Skuteczność tej metody jest zależna od kilku czynników takich jak stężenie gazów, temperature czy wilgotność względna. Wpływ mają też czynniki biologiczne, takie jak gatunek insektów, szczep i etap rozwoju. Besseling rozpoznaje te uwarunkowania i może pomóc zaprojektować i wdrożyć istotne elementy tej metody.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego biuletynu.