Dynamicznie kontrolowana atmosfera

Lepsza efektywność przechowywania w atmosferze o niskiej koncentracji tlenu jest udowodniona. Im niższy poziom tlenu tym wolniejszy proces oddychania owoców i tym mniejsza utrata jakości. Co więcej, uszkodzenia takie jak oparzelizna powierzchniowa mogą być istotnie zredukowane. Oczywiście istnieje dolna granica dla dopuszczalnego stężenia tlenu. Wartość ta zależy od kilku czynników takich jak odmiana produktu, sezon zbioru czy jakość i stan dojrzałości zebranych produktów.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego biuletynu.