Kontrolowana atmosfera

Ceny owoców i warzyw na rynku są uzależnione przede wszystkim od jakości, popytu i podaży. Ale jak zachować doskonałą jakość twoich produktów aż do ostatniej chwili? To proste: decydując się na składowanie produktów w kontrolowanej atmosferze (KA) przy zachowaniu odpowiedniej temperatury i wilgotności.

Składując produkty w kontrolowanej atmosferze spowalnia się procesy fizjologiczne w przechowywanych produktach co powoduje wydłużenie możliwego okresu składowania. Można powiedzieć, że produkt jest wprowadzany w stan hibernacji. Wymagane warunki są osiągane przez stworzenie i utrzymywanie specjalnej, ochronnej atmosfery w komorze.

Obniżenie poziomu tlenu hamuje oddychanie i zmniejsza metabolizm ważnych składników odżywczych. Celem jest utrzymanie tlenu na możliwie najniższym poziomie co powoduje zachowanie tych składników a w rezultacie daje jakość.

Pozostały tlen jest zużywany i przekształcany w CO2 co powoduje dodatkowe spowolnienie oddychania. Jednak zbyt wysoki poziom CO2 może spowodować uszkodzenie produktów dlatego jego nadmiar musi być usuwany.

Etylen jest produkowany przez owoce i warzywa i stymuluje procesy dojrzewania – stąd proces starzenia. W celu zahamowania tego procesu jest konieczne usuwanie tego szkodliwego gazu z atmosfery pomieszczenia przechowalni niektórych produktów.

Różne odmiany produktów wymagają różnych warunków składowania. W zależności od takich czynników jak klimat, pogoda, nasłonecznienie, warunki glebowe, warunki wzrostu czy czas nasadzenia, optymalne warunki składowania mogą się różnić roku na rok tak dla produktów jak i poszczególnych ich odmian. Jako eksperci w dziedzinie przechowywania w warunkach KA możemy zaoferować rozwiązania dostosowane do każdych warunków i wymagań zapewniające kontrolę nad Państwa cenny produktem.

Obecnie dostępnych jest wiele różnych koncepcji składowania: ULO, DCA, ILOS, DILOS, DCE itp. Besseling jest w stanie dostarczyć Państwu zarówno procedury jak i niezbędny sprzęt do realizacji powyższych koncepcji.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego biuletynu.