DCA – Fruit Observer

Fruit Observer opracowany w firmie Besseling, pomaga określić stan fizjologiczny przechowywanych owoców i warzyw. Podobnie jak ludzie, owoce i warzywa reagują na zmiany w otoczeniu. Gdy jest zimno dostajemy “gęsiej skórki” a kiedy jest mało tlenu w powietrzu trudno nam oddychać. Te reakcje na zmiany w otoczeniu możemy obserwować również w składowanych owocach i warzywach jako aktywność chlorofilu, substancji która w naturalny sposób jest obecna w owocach, warzywach i roślinach.

Ta aktywność jest określana przez pomiar naturalnego zjawiska fluorescencji chlorofilu. Fluorescencja ta zmienia się gwałtownie gdy pojawi się „oddychanie beztlenowe” spowodowane brakiem tlenu. Gdy taka sytuacja zostanie wykryta przez czujniki Fruit Observer, należy niezwłocznie zwiększyć zawartość tlenu w komorze do poziomu bezpiecznego, umożliwiającego normalne oddychanie produktów. Poprzez określenie najniższego bezpiecznego poziomu tlenu możesz przechowywać produkty tuż powyżej tego progu unikając szkodliwego stresu lub zniszczenia produktu.

Lepsza efektywność przechowywania w atmosferze o niskiej koncentracji tlenu jest udowodniona. Im niższy poziom tlenu tym wolniejszy proces oddychania owoców i tym mniejsza utrata jakości. Co więcej, uszkodzenia takie jak oparzelizna powierzchniowa mogą być istotnie zredukowane. Oczywiście istnieje dolna granica dla dopuszczalnego stężenia tlenu. Wartość ta zależy od kilku czynników takich jak odmiana produktu, sezon zbioru czy jakość i stan dojrzałości zebranych produktów.

Fruit Observer pozwala na ciągłą obserwację stanu i fizjologicznej kondycji składowanych owoców i warzyw. Ekran startowy programu podzielony jest na dwie części pokazujące:
1. Akcja – poziomy O2, CO2, temperature i wilgotność względną
2. Reakcja – odpowiedź chlorofilu

Wykres w górnej części pokazuje które parametry wyzwoliły reakcję chlorofilu, którą można obserwować na dolnym wykresie. Umozliwia to podjęcie odpowiednich działań zapobiegających uszkodzeniu produktów. System Fruit Observer pracuje w sposób niezależny od innych układów. Umożliwia to jego zastosowanie w obiektach wyposażonych w urządzenia KA innych producentów.

Reakcja chlorofilu daje także ważną informację o jakości składowanych produktów pomagając tym samym w uzyskaniu najlepszej ceny.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego biuletynu.