Ochrona komór chłodniczych & akcesoria

Podczas sezonu przechowalniczego, komora jest stale poddawana zmiennym warunkom zewnętrznym mającym bezpośredni wpływ na warunki atmosferyczne wewnątrz komory. Besseling oferuje rozwiązania dla optymalnej ochrony i bezpieczeństwa.

Worek kompensacyjny (płuco); W wyniku zmienności ciśnienia atmosferycznego oraz zmian temperatury wewnątrz komory, objętość powietrza ulega stałym zmianom. Dla zneutralizowania tych zmian komorę wyposaża się w worki kompensacyjne (nazywane czasem „płucem” komory). W worku takim przechowywany jest nadmiar powietrza z komory (gdy ciśnienie na zewnątrz jest mniejsze niż wewnątrz) skąd, przy obniżeniu ciśnienia w komorze, wraca ono do komory. Zapobiega to niepożądanemu „podsysaniu” z zewnątrz powietrza bogatego w tlen.

Zabezpieczenia nad-/podciśnieniowe; W skrajnych warunkach ciśnieniowych sam worek kompensacyjny nie jest wystarczający. Z tego powodu komora powinna być wyposażona w zawory bezpieczeństwa nad- i podciśnieniowe, które zadziałają przy nad-/podciśnieniu większym od 10mm słupa wody. Bez tej ochrony sufit i/lub ściany komory byłyby narażone na uszkodzenie.

Wentylator napowietrzający; Wentylator ten ma za zadanie pomagać w utrzymaniu niskiego poziomu CO2 w trakcie załadunku i wychładzania komory a w trakcie przechowywania w warunkach KA zapewnia dostarczanie tlenu do komory w kontrolowany sposób, odpowiednio do ustawień automatyki ACS.

Jako dodatek do produkowanych urządzeń, Besseling dostarcza także niezbędnych akcesoriów, jak np.:

  • Kołnierze uszczelniające
  • Drzwi gazoszczelne
  • Specjalny środek uszczelniający do pokryć w narożnikach czy połączeń paneli w komorach KA
  • Końcówki pomiarowe do komór (do kontroli szczelności i/lub gazowania)
  • Kompresory sprężonego powietrza
  • Osprzęt do uzdatniania powietrza (np. odwadniacze)
  • Urządzenia do pomiaru wody traconej
  • Urządzenia do nawilżania powietrza (ultradźwiękowe i na sprężone powietrze)
  • Filtry
  • Zasilacze awaryjne

To kilka przykładów z wielu możliwych. Prosimy o kontakt w sprawie innych akcesoriów lub rozwiązań dostosowanych do Państwa potrzeb.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego biuletynu.