Pomiary i sterowanie

Mierzyć znaczy wiedzieć! Bez dokładnych pomiarów i odpowiedniej automatyki kontrolnej urządzenie nie będzie działać poprawnie. Besseling opracował własny układ pomiarowy i sterujący (ACS – Atmosphere Control Station), który może być używany do sterowania urządzeniami w Państwa obiekcie w pełni automatycznie. Jedyne co trzeba zrobić to ustawić żądane wartości parametrów a system będzie je mierzył I kontrolował zapewniając utrzymanie wybranego składu atmosfery.

Jakość i niezawodność „serca” twojego systemu jest bardzo ważna ! Zaaprobowane przez Besseling czujniki muszą spełniać cztery istotne wymagania: trwałość, stabilność, dokładność i krótki czas reakcji.

ACS może być łatwo rozbudowany o dodatkowe moduły do zarządzania układem chłodniczym. System nadzoruje wówczas pracę zaworów chłodniczych, procesy odtajania i pracę wentylatorów odpowiednio do wartości ustawionych przez użytkownika parametrów. Poza temperaturą układ może też mierzyć i regulować wilgotność względną oraz, na życzenie zliczać ilość wody z odtajania. Dzięki temu możliwa jest całościowa realizacja koncepcji ACS i kompleksowego zarządzania obiektem chłodniczym.

Układ sterujący może być sprzężony z komputerem z oprogramowaniem BatNetWin. W takim przypadku wszystkie nastawy można wykonywać przy pomocy wspomnianej aplikacji; możliwe jest wówczas również gromadzenie i przechowywanie danych o pracy urządzeń i utrzymywanych parametrach. Zgromadzone dane można przeglądać i/lub drukować w formie graficznej lub tabel, co daje możliwość generowania różnych zestawień porównawczych.

Besseling dostarcza także przenośny sprzęt pomiarowy do ręcznego mierzenia stężeń O2 i CO2 .

Dziękujemy za zapisanie się do naszego biuletynu.